تلفن اصلی:
+98 (411) 2600583
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم دهقان
تلفن‌های دیگر 2600583 / 6375546
فکس 2600583 / 6375546
آدرس پستی

جاده تهران، روبروی شرکت آناتا، ساختمان شیشه‌ای آبی رنگ

کلید واژه‌ها   

تولید ورق استایرن، فویل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه