تلفن اصلی:
+98 (21) 33930895
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدعباس جهان مرادنوری
تلفن‌های دیگر 33930895 / 33903270 / 33110553
فکس 33930895 / 33903270 / 33110553
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، روبروی هتل شیراز، کوچه زواریان، پاساژ گوهرین، طبقه همکف، شماره 5

کلید واژه‌ها  

ساخت پاکت، ساک دستی و پوشه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه