تلفن اصلی:
+98 (21) 55163039
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید حیدری
تلفن‌های دیگر 55163039 / 55623224
فکس 55163039 / 55623224
آدرس پستی

بازار بین الحرمین، پاساژ جواهریان، پلاک 58

کلید واژه‌ها  

پاکت سازی و لوازم اداری پانچ و دوخت و ….

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه