تلفن اصلی:
+98 (21) 55061177
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55061177
فکس 55061177
آدرس پستی

خیابان شهید رجایی، ایستگاه ورزشگاه، مقابل بانک سپه، پلاک 298

کلید واژه‌ها  

تولید پاکت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه