تلفن اصلی:
+98 (21) 55160873
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غضنفر لطفعلیزاده مهرآبادی
تلفن‌های دیگر 55160873 / 55634959 / 55604769 / 55801396
فکس 55160873 / 55634959 / 55604769 / 55801396
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، پله‌های نوروزخان، روبروی مدرسه ایلچی کبیر، پلاک 13

کلید واژه‌ها   

واردکننده نوار چسب یکطرفه، دو طرفه، کلیشه، نوارچسبهای نسوز، صنعتی، اسید و لیدر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه