تلفن اصلی:
+98 (21) 88723040
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88723040 / 88717955
فکس 88723040 / 88717955
آدرس پستی

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان 19، پلاک 6

تلفن کارخانه 9121158282
کلید واژه‌ها  

بسته بندی میوه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه