تلفن اصلی:
+98 (21) 88054263
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی خلجی
فکس +98 (21) 88054262
آدرس پستی

انتهای یوسف آباد، نبش خ 72، پلاک 478، واحد 18

وب سایت www.pulsfog.ir
تلفن کارخانه +98 (912) 4359534
تلگرام کلیک کنید

واردات ماشین‌آلات کشاورزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه