تلفن اصلی:
+98 (21) 56390200 ~ 4
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا قاسمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 56390260 ~ 4
فکس +98 (21) 56390200
آدرس پستی

رباط کریم،شهرک صنعتی نصیرآباد، نبش خیابان شمشاد هشت

کد پستی 37615-173
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.ramsanatbahareh.com

خط پاک کننده و درجه‌بندی کننده حبوبات جهت بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه