تلفن اصلی:
+98 (172) 3330678
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3330678 / 3333049
فکس 3330678 / 3333049
آدرس پستی

بلوار امامزاده، نبش خیابان 17 شهریور، پلاک 452/454

کلید واژه‌ها  

تولیددبه و سبدهای 9 کیلویی،دبه از 5/. کیلو تا 25کیلو در دو نوع دسته بغل و سیمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه