تلفن اصلی:
+98 (732) 4225264
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4225264
فکس 4225264
آدرس پستی

میدان امام خمینی، جنب بانک سپه مرکزی

کلید واژه‌ها   

صنایع بسته‌بندی انجیر، خرما و پسته

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه