تلفن اصلی:
+98 (111) 3264334
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد قانعی
تلفن‌های دیگر 3264334
فکس 3264334
آدرس پستی

خیابان مدرس، ساختمان آویشن، طبقه 2، شماره 4

پست الکترونیک [email protected]
آدرس کارخانه

بابل، جاده شهید صالحی، شهرک صنعتی بندپی شرقی (رجه)

کلید واژه‌ها   

فراوری و بسته‌بندی خشکبار و حبوبات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه