تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت
کلید واژه‌ها   

تولید و بسته‌بندی روغن نباتی (خوراکی)، تولید قوطی فلزی و بطری PET در اندازه‌های مختلف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه