تلفن اصلی:
+98 (28) 33297500
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عابدی
تلفن‌های دیگر 33297500
فکس 33297500
آدرس پستی

بعد از پل راه‌آهن، فرعی سوم، پلاک 7

کد پستی 1467187991
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

تولید قطعات بادی و تزریقی پلاستیک همراه با چاپ صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه