تلفن اصلی:
+98 (511) 6634447
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا فلاح
تلفن‌های دیگر 6634447
فکس 6634447
آدرس پستی

کیلومتر 6 جاده سنتو، مقابل گیتا شعله،‌جنب روستا ماشین

کلید واژه‌ها    

تولید کارتن از ورق آماده ،3 لا ،5 لا،لمینیت،ئی فلوت،دایکات همراه باچاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه