تلفن اصلی:
+98 (511) 7687639
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا فضل
تلفن‌های دیگر 7687639
فکس 7687639
آدرس پستی

بلوار سجاد، خیابان میلاد، ‌میلاد 8، ‌ پلاک 30

آدرس کارخانه

جاده قوچان، جنب باسکول جین

جمع آوری ، سورت و بسته بندی آخال، تولید ورق عرض 220 ،3 لا ،5لا ، تولید کارتن با ابعاد 360*180 به همراه چاپ 4 رنگ و دایکات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه