تلفن اصلی:
+98 (511) 6652825
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد مقانی
تلفن‌های دیگر 6652825
فکس 6652825
آدرس پستی

کیلومتر 1 بزرگراه آسیایی، خیابان شهر سنگ

ساخت انواع کارتن 3 لا،5 لا،ئی فلوت،لمینیت و دایکات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه