تلفن اصلی:
+98 (123) 2271088
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عیسی زاهدی
تلفن‌های دیگر 2271088
فکس 2271088
آدرس پستی

خیابان تهران، روبروی ناحیه آب

کلید واژه‌ها     

تولید کارتن لمینیت و دایکات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه