تلفن اصلی:
+98 (21) 88833993
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالقاسم گلباف (صاحب امتیاز و مدیرمسئول)
تلفن‌های دیگر 88833993 / 88833781 / 88842730
فکس 88833993 / 88833781 / 88842730
آدرس پستی

خیابان مفتح شمالی، کوچه گلزار، پلاک 54

کد پستی 1575743773
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

نشریه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه