تلفن اصلی:
+98 (511) 7291699
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد میزانی
تلفن‌های دیگر 7291699
فکس 7291699
آدرس پستی

چهارراه میدان بارنادری، روبروی بانک صادرات، شماره 896

کلید واژه‌ها   

سازنده و واردکننده دستگاه های کارتن


شرکت‌های مشابه