تلفن اصلی:
+98 (511) 7620347
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی رحمانی
تلفن‌های دیگر 7620347
فکس 7620347
آدرس پستی

جاده قدیم قوچان، نرسیده به میدان شهید فهمیده، نبش بنفشه یک، شماره 2

کلید واژه‌ها   

ساخت دستگاه های شرینک، شیشه شور و پرکن


شرکت‌های مشابه