تلفن اصلی:
+98 (841) 33341685
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صباح خدایاری
تلفن‌های دیگر 33341685 / 2225553
فکس 33341685 / 2225553
آدرس کارخانه

روستای گلجا

کلید واژه‌ها   

تولیدکننده نایلون از عرض 10 سانتیمتر تا 1 متر و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه