تلفن اصلی:
+98 (124) 3220960
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا مژده جویباری
تلفن‌های دیگر 3220960
فکس 3220960
آدرس پستی

جویبار کلاگر، شهر جویبار، خیابان امام خمینی، جنب مخابرات

تلفن کارخانه 3223920 (0124)
فکس کارخانه 3226229 (0124)
آدرس کارخانه

مازندران، شهرستان جویبار کلاگر محله، کوچه مدرسه ایثار، کارخانه نایلون حامد برادران مژده

کلید واژه‌ها   

تولید نایلون و نایلکس در اندازه های مختلف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه