تلفن اصلی:
+98 (111) 2225993
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا قبادی
تلفن‌های دیگر 2225993
فکس 2225993
آدرس پستی

شهدا، جنب سرای سبز علیان

کلید واژه‌ها   

تولید نایلون عریض و نایلکس به صورت رول (شیلنگ و …)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه