تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد امیر
تلفن کارخانه 6653546 (0511)
فکس کارخانه 6100777 (0511)
آدرس کارخانه

جاده قدیم قوچان، بعد از سه راه فردوسی، کوچه مجتمع توس چینی (کوی صنعت)

کلید واژه‌ها    

تولید نایلون به همراه چاپ روی سلفون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه