تلفن اصلی:
+98 (21) 22504141
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عمادی
تلفن‌های دیگر 22504141
فکس 22504141
آدرس پستی

چهل و پنج متری رسالت، مقابل خیابان بنیهاشم، خیابان حاجی پور، پلاک 20

کد پستی 1631948114
کلید واژه‌ها  

صنایع غذائی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه