تلفن اصلی:
+98 (21) 88726500
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88726500
فکس 88726500
آدرس پستی

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 29

تلفن کارخانه 77-3362070 (0262)
فکس کارخانه 3362279 (0262)
آدرس کارخانه

کیلومتر 16 جاده قدیم کرج، جنب ایران‌وانت، خیابان آکام‌فلز، پژوهشکده مهندسی جهاد سازندگی

کلید واژه‌ها   

انواع آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد و تولیدات شیمیایی و پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه