تلفن اصلی:
02126604282
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمدرضا متولی باشی
فکس 02126604281
آدرس پستی

تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، پلاک 50 واحد16

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.krobal.com
کلید واژه‌ها  

سیستم بارکد اصالت، سیستم اتوماسیون انبار بر مبنای بارکد، سیستم چاپ کد قرعه کشی و کد جایزه


شرکت‌های مشابه