تلفن اصلی:
+98 (51) 32676100
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خلیل نامجو
فکس +98 (51) 32676100
آدرس پستی

مشهد، جاده قدیم قوچان، روبروی توس99پلاک 101

پست الکترونیک [email protected]

دیگ های بخار، دیگ آب گرم، تصفیه آب، منابع کویلی، منابع تحت فشار، دیگ روغن داغ، مشعل صنعتی


شرکت‌های مشابه