تلفن اصلی:
+98 (411) 6306337
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد لیقوانی
تلفن‌های دیگر 6306337
فکس 6306337
آدرس پستی

بعد از پلیس راه تهران، تبریز، روبروی صنایع کاشی تبریز

کلید واژه‌ها  

تولید انواع قوطی برای بسته‌بندیهای 1 کیلویی و 15 کیلویی گرد و چهارگوش 5 و 17 کیلویی به صورت چهارگوش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه