تلفن اصلی:
+98 (71) 37742487
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد تابنده
تلفن‌های دیگر +98 (71) 37743417
فکس +98 (71) 37743419
آدرس پستی

شهرک بزرگ صنعتی، خیابان کوشش جنوبی، خیابان 203

کد پستی 7168177480

تولید نایلون برای بسته‌بندی شرینک و تولید نایلون‌های سه لایه تا عرض 12 متر، دستگاه تولید نایلون عریض سه لایه (مخصوص پاکت شرینک و گلخانه) با عرض 12 متر، دستگاه تولید نایلون سه لایه برای پاکت شیر و کیسه، 2 دستگاه شرینک تک لایه به عرض 120 و 160

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه