تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسد کریمی
تلفن کارخانه 1-2463070 (0472)
فکس کارخانه 2462794 (0472)
آدرس کارخانه

تسوج، کیلومتر 1 جاده قدیم، تسوج سلماس

کلید واژه‌ها    

گونی بافی از مواد پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه