تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل میرمقصود حسن مصناعی (رئیس هیئت مدیره)
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 5-6373111 (0411)
فکس کارخانه 6373110 (0411)
آدرس کارخانه

دروازه تهران، نبش جاده قدیم نمایشگاه

کلید واژه‌ها    

تولید حلب و قوطی مواد غذایی و درب فلزی ظروف شیشه‌ای، چاپ روی فلز


شرکت‌های مشابه