تلفن اصلی:
+98 (21) 55055327
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل تقی آسیابی بهتاش
تلفن‌های دیگر 55055327
فکس 55055327
آدرس پستی

انتهای خیابان 17 شهریور جنوبی، 10 متری خیابان شهید بهمن ایرانشاهی، پلاک 6، طبقه همکف

کلید واژه‌ها  

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه