تلفن اصلی:
+98 (21) 55616889
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود بیگدلی قریحه
تلفن‌های دیگر 55616889
فکس 55616889
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، بازار بین الحرمین، پاساژ مهتاش، طبقه فوقانی،‌پلاک 10

کلید واژه‌ها  

پاکت سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه