تلفن اصلی:
+98 (21) 88024290
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرهمایون کاشانیکیا
تلفن‌های دیگر 88024290 / 88332208
فکس 88024290 / 88332208
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، روبروی خیابان مطهری، خیابان شهید فتحی شقاقی، نبش خیابان بیستون، پلاک 81

کلید واژه‌ها   

تولید و فروش پلاستیکهای یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه