تلفن اصلی:
+98 (21) 33562502
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رسول معصومی تکیلاغ
تلفن‌های دیگر 33562502
فکس 33562502
آدرس پستی

خیابان شوش شرقی، درخشده شمالی، پلاک 48،‌ زیرزمین

کلید واژه‌ها   

ساخت انواع کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه