تلفن اصلی:
+98 (21) 55307114
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین نصراله‌زاده ممقانی
تلفن‌های دیگر 55307114
فکس 55307114
آدرس پستی

خیابان جوانمرد قصاب علی آباد، خیابان باستانی پور، مقابل گرمابه

کلید واژه‌ها   

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه