تلفن اصلی:
+98 (21) 33569404
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عین اله ناصری
تلفن‌های دیگر 33569404
فکس 33569404
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد شرقی، جنب اداره برق، بن بست نمازی

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه