تلفن اصلی:
+98 (311) 7932924
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سپهر سرمست
تلفن‌های دیگر 7932924 / 7933012
فکس 7932924 / 7933012
آدرس پستی

دانشگاه اصفهان

کلید واژه‌ها   

برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه بسته‌بندی و چاپ، فعالیتهای پژوهشی در زمینه بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه