تلفن اصلی:
+98 (21) 77411784
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی عبدالشاه
تلفن‌های دیگر 77411784
فکس 77411784
آدرس پستی

تهران نو، بین ایستگاه پل و مدرسه، جنب بانک صادرات، پلاک1043

ساخت انواع کارتن 3 لا و 5 لا و ئی فلوت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه