تلفن اصلی:
+98 (21) 55609488
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی اکبر اصفهانیان
تلفن‌های دیگر 55609488
فکس 55609488
آدرس پستی

بازار آهنگران، کوچه بهبهانی، پاساژ دانش، همکف

ساخت جلد پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه