تلفن اصلی:
+98 (21) 22376529
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22376529
فکس 22376529
آدرس پستی

سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سروستان، واحد 110

کلید واژه‌ها  

نماینده شرکتهای Soon Soon oil mills و Guang (Chong cocoa mfg (Favorich

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه