تلفن اصلی:
+98 (17) 35753502 ~3
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا وکیلی
تلفن‌های دیگر +98 (17) 34533501 ~ 02
آدرس پستی

شهرستان آق قلا، شهر شهرك صنعتي آق قلا

ساخت گرانول پلاستیکی


شرکت‌های مشابه