تلفن اصلی:
+98 (321) 2221820
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بابک ممیز
تلفن‌های دیگر 2221820
فکس 2221820
آدرس پستی

خیابان چهل متری، جنب رستوران گل سرخ

بسته‌بندی کاغذی و مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه