تلفن اصلی:
+98 (21) 66731996
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا اسماعیلی
تلفن‌های دیگر 66731996 / 66702527
فکس 66731996 / 66702527
آدرس پستی

خیابان انقلاب، مقابل خیابان ویلا، ساختمان هواپیمایی ایرفرانس، طبقه دوم، واحد 2

تلفن کارخانه 2385180 (0262)
آدرس کارخانه

ماهدشت کرج، جاده بیبی سکینه، باغ انصاری

ساخت کارتن های 3 لا و 5 لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه