تلفن اصلی:
+98 (21) 33564561
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل روانبخش صبوری
تلفن‌های دیگر 33564561
فکس 33564561
آدرس پستی

خیابان مصطفی خمینی، پلاک 727

ساخت قالب دایکات، کارتن و واشر و جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه