تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
آدرس پستی

خ فاطمي ك زرين كوب پ23

ساخت كاغذ و مقواي كروگيت شده
ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
ظروف و محفظه هاي كاغذي و مقوايي

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه