تلفن اصلی:
+98 (21) 44781688
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید مرتضی عربشاهی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44783755
فکس +98 (21) 44792835
آدرس پستی

تهران، جاده مخصوص کرج بعداز چهاراه ایران خودرو،جهاد شمالی قدس 2 پلاک 6

وب سایت www.elitpressgmbh.com

نماینده رسمی Cron، فروش دستگاه های چاپ و لیتوگرافی


شرکت‌های مشابه