تلفن اصلی:
+98 (71) 32306499
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر نظر زاده
آدرس پستی

شیراز،خیابان نادر، نبش خ منوچهری

موبایل پاسخگو +98 (917) 7058421

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه