تلفن اصلی:
+98 (31) 33763846
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اصغر پناهی
فکس +98 (31) 33767001
آدرس پستی

اصفهان -درچه، خیابان شریعتی ،روبروی کمیته امداد

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

بسته بندی فرآورده های نفتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه